OPROEP 2024

OPROEP

HET VOORSTEL #3


Deadline: 15.06.2024

Het idee wordt geformuleerd of gevisualiseerd in een e-mail
gericht aan voorstel@biennalevanideeen.be.


De e-mail bevat volgende gegevens:

1 In het Onderwerpveld: Het Voorstel

2 In het tekstveld of in bijlage:

█ Naam en voornaam van de kunstenaar (of collectief)


█ Adres

█ Telefoonnummer


█ E-mail


█ Tekstuele omschrijving van het voorstel (in de e-mail
of in bijlage) en/of visualisering en/of alle bijkomende
nuttige informatie als PDF-document.


█ (Aanvullend en niet verplicht: Website / CV)

De naam van de bestanden in bijlage bevat de naam van
de indienende kunstenaar.

De selectie wordt bekend gemaakt op uiterlijk 10 juli 2024
waarna gesprekken zullen starten tussen
de geselecteerde kunstenaars, caretaker Luk Lambrecht
en het cultuurcentrum.


Praktische info over de tentoonstelling en de publicatie
volgen na selectie.